19 sierpnia Mintos opublikował komunikat, o tym że po długiej procedurze, otrzymał od łotewskiego regulatora rynku kapitałowego czyli Komisji Rynku Finansowego i Kapitałowego licencję firmy inwestycyjnej i instytucji pieniądza elektronicznego.

 

Z komunikatu można się dowiedzieć że uzyskanie licencji firmy inwestycyjnej i instytucji pieniądza elektronicznego stanowi dla firmy znaczący kamień milowy w jej rozwoju. To ważny krok na drodze do wprowadzenia pożyczek jako klasy aktywów inwestycyjnych, do głównego nurtu. Firma ma nadzieję że uzyskanie licencji spowoduje że  inwestowanie w pożyczki stanie się tak powszechne, jak inwestycje w akcje, nieruchomości lub jakąkolwiek inną tradycyjną klasę aktywów.

 

A co dla inwestora oznacza w praktyce otrzymanie licencji? 

 

Najważniejsze jest  zapewnienie większej przejrzystości i ochrony dla inwestorów. Inwestycje w pożyczki będą podlegały regulacjom prawnym, takim jak inwestycje w inne aktywa finansowe Od teraz gdy firma Mintos jest regulowanym rynkiem, zacznie stopniowo przekształcać inwestycje w pożyczki w formę regulowanego instrumentu finansowego, czyli Notes. Po jego wprowadzeniu, klienci będą objęci ochroną przepisów dotyczących ochrony inwestorów w ramach Dyrektywy MiFID II, przepisów Rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego, przepisów Rozporządzenia dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) Prawo ochrony inwestorów, a także innych przepisów, które mają na celu dalszą ochronę interesów inwestorów. Ponadto, w ramach regulacji, które są obecnie wiążące dla spółki, inwestorzy na Mintos będą chronieni przez krajowy system rekompensat dla inwestorów ustanowiony zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy 97/9/WE. Te ramy ochronne nie mają zastosowania do obecnego rodzaju inwestycji w prawa do roszczeń, ponieważ nie są one instrumentami finansowymi, ale będą miały zastosowanie do inwestycji w Notes.

 

Jakie będzie wyglądał proces przechodzenia w nowy typ inwestycji?

Wraz z objęciem firmy nowymi regulacjami prawnymi, rozpoczyna się w firmie proces przechodzenia na Notes. Jednak aby zapewnić inwestorom jak najsprawniejsze przejście a przy zachowaniu ciągłości inwestycji proces będzie przeprowadzony stopniowo poprzez zastępowanie obecnego systemu inwestycji w prawa do roszczeń. Firma planuje stopniowo zmniejszać liczbę roszczeń a zwiększając liczbę Notes dostępnych dla inwestycji.  Pierwsza oferta Notes powinna zostać uruchomiona w najbliższych miesiącach.

Okres przejściowy nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy więc najpóźniej do końca stycznia 2022 roku, inwestycje w pożyczki będą oferowane wyłącznie w formie Notes. Natomiast wszelkie inwestycje w pożyczki, które zostały dokonane jako inwestycje w roszczenia będą nadal funkcjonować w portfelach inwestorów do czasu ich amortyzacji.

 

I jeszcze dwa zdania o moich inwestycjach. 

Część pożyczek została zamknięte prze pożyczkodawców w terminie i otrzymane pieniądze wraz z odsetkami zainwestowałem w kolejne pożyczki. Jedna najstarsza pożyczka nadal jest niespłacona. Pożyczkodawca spłacił część pożyczki i poprosił o przedłużenie terminu spłaty. Kolejna część ma pożyczkodawców ma niewielkie opóźnienie, zobaczymy jak sytuacje się rozwinie w przyszłości. 

Na dzień dzisiejszy stopa zwrotu inwestycji to 13,78%

 

 

Cały tekst nie jest w żadnym tekstem rekomendującym firmę, nie jest zachętą do inwestycji. Ta, jak i inne inwestycje jest obarczona ryzykiem utraty części lub nawet całych zainwestowanych środków.

 

 

Konto w firmie założyć można za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

 

Mintos z licencją europejskie firmy inwestycyjnej

21 sierpnia 2021
Inwestycja w pożyczki Mintos

CZYTAJ KOLEJNY

KOLEJNY W TEJ TEMATYCE

Większa ochrona inwestycji na platformie Mintos

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU, YOUTUBIE, INSTAGRAMIE.

link do twittera
link do YT
link do fb
link do konta na instagramie Kredt pożyczka

 


 

ZAPIS DO NEWSLETTERA 

REGULAMIN STRONY 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

Proste Bankowanie - Marek Mularczyk Firma
ul. Kalwaryjska 69/9
30-504 Kraków, małopolskie
NIP: 6771661429

tel: 515822177
e-mail: kontakt@proste-bankowanie.pl

 

 


Jedynym źródłem dochodów bloga oraz znacznej części dochodów jego autora są prowizje wypłacone przez reklamujące się na blogu podmioty, lub za dokonane zakupy, zainicjowane i zakończone za pomocą linków umieszczonych w tekście, banerów reklamowych oraz innych kreacji reklamowych umieszczonych na stronach bloga. Staram się aby promowane produkty, były produktami najlepszymi z dostępnych na rynku. Jeśli mają Państwo swoje propozycje dotyczące innych produktów zachęcamy do kontaktu  

proste bankowanie
Proste Bankowanie