ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU, YOUTUBIE, INSTAGRAMIE.

link do twittera
link do YT
link do fb
link do konta na instagramie Kredt pożyczka

 


 

ZAPIS DO NEWSLETTERA 

REGULAMIN STRONY 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

Proste Bankowanie - Marek Mularczyk Firma
ul. Kalwaryjska 69/9
30-504 Kraków, małopolskie
NIP: 6771661429

tel: 515822177
e-mail: kontakt@proste-bankowanie.pl

proste bankowanie kredyt bankowy rachunek bankowy pożyczka
proste bankowanie

Na początek cztery banki które przygotowały promocyjne warunki otwarcia u nich rachunku firmowego. W Santander Bank mam otwarty firmowy rachunek bankowy i dlatego ten bank jest pierwszy na liście. Otwierając rachunek w okresie promocji można otrzymać różnego rodzaju premie za wykonanie operacji bankowych czy za zamówienie terminala płatniczego. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to 1700 zł w banku Credit Agricole.

Poniżej lista banków które oferują promocyjne konta firmowe.

 

Santander Bank - Konto Firmowe Godne Polecenia

 • 0 zł za prowadzenie konta

 • dostęp do e-usług

 • do 900 zł premii za transakcje kartą

 • 400 zł premii za terminal płatniczy

Korzyści dla posiadacza rachunku

 • nawet 900 zł premii za płatności kartą debetową Mastercard Business Debit: 3% od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych kartą, maksymalnie. 150 zł miesięcznie przez kolejnych 6 miesięcy, pod warunkiem wykonania raz w miesiącu, do 15 dnia miesiąca, przelewu do ZUS czy US na min. 200 zł. Koniecznym warunkiem jest wyrażenie zgód marketingowych oraz zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych.

 • 400 zł premii za terminal płatniczy: wystarczy podpisać pierwszą umowę o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska, aktywować terminal czyli wykonać pierwszą transakcję nie później niż w ciągu 6 miesięcy od założenia konta oraz wyrazić zgody określone w regulaminie promocji.

 

Najlepsze konta firmowe

26 lipca 2021

 

PeKao S. A. - Konto Przekorzystne Biznes

 • 0 zł za konto i aktywne korzystanie z karty

 • 0 zł za przelewy mobilne

 • do 1200 zł premii

Korzyści dla posiadacza rachunku

 • Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes i wydanej do niego karty debetowej Visa Business za okres 12 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta, należy podpisać umowę o Konto Przekorzystne Biznes w okresie trwania Promocji.

 • Aby otrzymać 100 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy w okresie trwania promocji dokonać za pomocą wniosku w Pekao24/PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymać status w CEIDG „aktywny”.

 • Aby otrzymać 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy przez okres 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes wykonać w każdym miesiącu 1 przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł oraz 1 przelew inny niż do ZUS przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł oraz 1 transakcję bezgotówkową, na kwotę min. 100 zł kartą debetową Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes.

 • Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za otwarcie konta online wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes, a rachunek otworzyć poprzez podstronę internetową banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 lub aplikację PeoPay lub infolinię banku Pekao S.A. (Pekao Direct).

 • Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za wpływy 5 000 zł na konto wystarcz spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i otrzymać wpływy na Konto Przekorzystne Biznes, na sumę min. 5 000 zł miesięcznie w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes. Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami Klienta w banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy w Banku Pekao S.A. lub innej instytucji.

 • Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za transakcje wymiany walut wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonać transakcje wymiany walut pomiędzy rachunkami w Banku Pekao S.A. na łączną kwotę o równowartości minimum 20 000 zł.

 • Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i zawrzeć z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjąć przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 500 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

 • Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za zapłatę raty leasingu wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i wykonać przez okres 3 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes min. 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tyt. rata leasingu na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie.

 • Aby otrzymać premię w odpowiedniej wysokości za pierwszą umowę kredytu, pożyczki lub Karty kredytowej wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otwarty został rachunek, wzięty zostanie kredyt, pożyczka zabezpieczona gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI lub Karta kredytowa Visa Business na kwotę:

 • minimum 20 000 zł - 200 zł

 • minimum 50 000 zł - 300 zł

 • minimum 100 000 zł - 400 zł

 

Promocja „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“ edycja II trwa do 30 września 2021 r.. Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji. Opłaty za Konto Przekorzystne Biznes oraz za kartę do rachunku po zakończeniu promocyjnego okresu zwolnienia z opłat, będą pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes. Szczegółowe warunki dostępne są na stronie reklamodawcy.

 

 
Alior Bank - iKonto Biznes
 
 • 0 zł za prowadzenie i kartę
 • 0 zł za przelewy krajowe oraz do ZUS i US
 • 0 zł za księgowość online
 • nawet 1 500 zł za aktywne korzystanie z konta

 

Korzyści dla posiadacza rachunku

 • 20 zł za przelew do ZUS na kwotę min. 500 zł,
 • 10 zł za przelew SEPA na kwotę min. 100 EUR
 •  25 zł za transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł
 • 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych przy wpływie z PCKF w kwocie min. 100 zł
 • 25 zł za transakcje walutowe na kwotę min. 5000 jednostek waluty obcej
 • 15 zł za przelew zagraniczny w przypadku min. 3 przelewów
 • do 20 zł premia za średniomiesięczne saldo na koncie.

 

Maksymalna kwota Premii możliwa do wypłacenia miesięcznie: 125 zł.
Premia zostanie wypłacona pod warunkiem wykonania minimum 4 transakcji kartą lub kartami wydanymi do rachunku w danym miesiącu kalendarzowym. Niniejszy warunek nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w Promocji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie promocji na stronie reklamodawcy.
 

Santander, Alior Bank, Bank PeKao, PKO BP, Credit Agricole. Konta firmowe dlaczego warto wybrać najlepszych

 

Credit Agricole - Konto Biznes

 • 0 zł przez 12 miesięcy
 • premia do 1 700 zł

Korzyści dla posiadacza rachunku

 • Jeżeli otworzysz konto w aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes i zapewnisz wpływ w wysokości 3000 zł przez co najmniej 6 miesięcy to otrzymasz 200 zł.

 • Jeżeli co miesiąc na Twoje konto wpłynie min. 3000 zł i użyjesz karty za miimu. 300 zł – przez 6 kolejnych miesięcy, to otrzymasz 500 zł.

 • Jeżeli w ciągu najbliższych 2 miesięcy podpiszesz umowę o terminal płatniczy i zapewnisz miesięczne wpływy z transakcji w wysokości 500 zł – przez 3 kolejne miesiące, to otrzymasz kolejne 500 zł.

 • Jeżeli w ciągu najbliższych 6 miesięcy podpiszesz z bankiem umowę kredytową, to otrzymasz następne 500 zł.

 

Promocja „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” trwa do 30.09.2021r. Promocją objęte są wszystkie pakiety Konta Biznes: Solista, Sonata, Symfonia oraz pakiet Konto Agricole.

 

 

A teraz banki które na dziś nie oferują żadnych dodatkowych korzyści dla nowych firm. Produkt oferowany przez te banki jest na tyle atrakcyjny, że mimo braku promocji warto pomyśleć również o nich zakładając konto firmowe. Jako pierwszy, bank kierujący swoją ofertę głównie dla przedsiębiorców.

 

Nest Bank - Konto BIZnest Konto

 

 • 0 zł za prowadzenie konta i wydanie karty

 • 0 zł za przelewy krajowe

 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

 • 0 zł za wpłaty gotówki we wpłatomatach sieci Euronet

 

 

PKO BP - Konto Firmowe

 

 • 0 zł miesięcznie za prowadzenie konta dla nowych i aktywnych firm

 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe i SEPA

 • 0 zł za kartę debetową z funkcją wielowalutową

 • 0 zł za wszystkie wypłaty z bankomatów PKO Banku Polskiego

 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach PKO Banku Polskiego

 

 

Volkswagen Bank - Plus Konto Biznes

 

 • 0 zł za wydanie pierwszej karty Visa Business

 • bezpłatne przelewy i zlecenia stałe

 • wygodny system obsługi internetowej

 

 

mBank - mBiznes konto Standard

 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie

 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w PLN

 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska S.A.

 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu

 

 

Wszystkie opisy produktów nie stanowią oferty, szczególnie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe opisy produktów znajdują się na stronach reklamodawców do których prowadzą linki umieszczone w odpowiednich kreacjach reklamowych. Więcej informacji o działaniu linków w Regulaminie Strony i Polityce Prywatności.

CZYTAJ KOLEJNY

KOLEJNY TEGO AUTORA 

KOLEJNY W TEJ TEMATYCE


Jedynym źródłem dochodów bloga oraz znacznej części dochodów jego autora są prowizje wypłacone przez reklamujące się na blogu podmioty, lub za dokonane zakupy, zainicjowane i zakończone za pomocą linków umieszczonych w tekście, banerów reklamowych oraz innych kreacji reklamowych umieszczonych na stronach bloga. Staram się aby promowane produkty, były produktami najlepszymi z dostępnych na rynku. Jeśli mają Państwo swoje propozycje dotyczące innych produktów zachęcamy do kontaktu