Regulamin korzystania ze Strony. Zasada działania i finansowania. 

Właścicielem strony Proste Bankobranie jest firma zarejestrowana w CEIDG pod nazwą Marek Mularczyk Firma, NIP 6771661429, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej 69/9. Kontakt z właścicielem firmy pod numerem telefonu 515 822 177 lub przez formularz kontaktowy.

Link do rejestru   

1. Definicje używane w niniejszym Regulaminie:

- Serwis – strona internetowa funkcjonująca na domenie www.proste-bankowanie.pl, pod nazwą Proste Bankowanie. Właścicielem ich jest firma zarejestrowana w CEIDG pod nazwą Marek Mularczyk Firma, NIP 6771661429, 30-504 Kraków ul. Kalwaryjska 69/9 tel. 515 822 177,

- Wystawca – firma Marek Mularczyk Firma właściciel Serwisu,

- Dostawca – agencja AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 29, lokal 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000576555, NIP 954-275-85-19, REGON 362516186. Dostawca zapewnia Wystawcy odpowiednie materiały reklamowe Reklamodawców, z którymi posiada podpisane stosowne umowy, oraz  obsługę informatyczną tych materiałów, potrzebną do właściwego działania Serwisu, w tym do skutecznych rozliczeń finansowych pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie i użytkowanie Serwisu,

- Reklamodawca – podmiot gospodarczy udostępniający swój produkt bądź usługę w Serwisie w celu jego reklamowania,

- Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z zasobów serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności.

2. Wystawca świadczy następujące usługi:

- publikowanie w Serwisie ogólnodostępnych materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących produktów i usług udostępnionych przez Dostawcę,

- odpowiednie, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym zaprezentowanie Użytkownikowi towarów lub usług udostępnionych przez Dostawcę,

- udostępnienie Użytkownikom linków afiliacyjnych dołączonych do odpowiednich banerów reklamowych, fragmentów tekstu, formularzy i innych kreacji, za pośrednictwem których może on zostać przeniesiony do właściwej strony, będącej własnością Reklamodawcy, a na której to stronie Użytkownik może zawrzeć właściwą umowę o produkt lub usługę opisaną w kreacji lub na odpowiedniej stronie Serwisu, Za skorzystanie z linków, Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Serwisu ani Wystawcy

- udostępnienie za pośrednictwem wtyczki komentarzy w serwisie społecznościowym Facebook, Użytkownikom możliwości zamieszczanie komentarzy do publikowanych w Serwisie materiałów, na zasadach określonych przez dostawcę wtyczki,

- usługę newsletter.

3. Wystawca ani Serwis nie pośredniczą w zawarciu umowy pomiędzy Reklamodawcą i Użytkownikiem.

4 . Informacje o produktach i usługach prezentowanych w Serwisie pochodzą od Reklamodawców współpracujących z Dostawcą. W niektórych przypadkach mogą one stanowić opis produktu lub usługi z punktu widzenia Wystawcy lub osób z nim w tym zakresie współpracujących. Fakt ten musi wynikać z tekstu dotyczącego danego produktu lub usługi.

5. Informacje o produktach i usługach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących w tym w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Wystawca zastrzega, że korzystanie produktów umieszczonych na stronach Serwisu możliwie jest wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Informacje publikowane na jego łamach w żadnym wypadku nie są rekomendacjami finansowymi, jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Warunkiem poprawnego korzystania z serwisu jest dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie. Korzystanie z trybu incognito może uniemożliwić poprawne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

8. Serwis ani Wystawca nie gromadzą i nie przechowują żadnych danych osobowych z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz imienia osoby wysyłającej wiadomość, bądź dokonującej zapisu do newslettera. Dane te wykorzystane są tylko do prowadzenia korespondencji oraz wysyłania właściwych powiadomień. W każdym momencie Użytkownik ma prawo do wglądu do nich, ich zmiany, usunięcia. Odpowiednie zapisy znajdują się w polityce prywatności strony.

9. Serwis działa w oparciu o pliki cookies. Polityka dotycząca tych plików i polityka prywatności znajduje się tutaj.

10. Wystawca prowadzi działalność komercyjną. Działalność ta polega na udostępnieniu Reklamodawcom za pośrednictwem Dostawcy przestrzeni reklamowej w której umieszczane są materiały reklamowe poszczególnych Reklamodawców. Przejście Użytkownika na strony docelowe za pośrednictwem odpowiednich kreacji i zawarcie stosownej umowy na reklamowany produkt lub usługę z Reklamodawcami, powoduje wypłatę prowizji przez Reklamodawcę dla Wystawcy. Użytkownik natomiast nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie z zasobów Serwisu.

11. Użytkownik został poinformowany że do właściwego przypisania zamawianego przez niego produktu lub usługi do Wystawcy, powinien cały proces zamówienia, za każdym razem inicjować i kończyć na stronie Serwisu. Nie jest to jednak wymóg korzystania z Serwisu.

12. Wystawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

13. Wystawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Wystawcę.

14. Ponieważ Wystawca świadczy tylko i wyłącznie usługę wynajmu powierzchni reklamowych dla Reklamodawcy za pośrednictwem systemów informatycznych Dostawcy, Wystawca nie jest w jakimkolwiek stopniu stroną postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości, funkcjonalności czy innych cech reklamowanych produktów i usług. Strona właściwą do tych czynności jest odpowiedni Reklamodawca.

15. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.06.2021 r, zmieniony 06.10.2021 r.

16. Wystawca może zmienić Regulamin w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie.

proste bankowanie
Proste Bankowanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU, YOUTUBIE, INSTAGRAMIE.

link do twittera
link do YT
link do fb
link do konta na instagramie Kredt pożyczka

 


 

ZAPIS DO NEWSLETTERA 

REGULAMIN STRONY 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

Proste Bankowanie - Marek Mularczyk Firma
ul. Kalwaryjska 69/9
30-504 Kraków, małopolskie
NIP: 6771661429

tel: 515822177
e-mail: kontakt@proste-bankowanie.pl